FENCE / Изграждане на устойчиво общество в защита на демократичния дебат в Югоизточна Европа ще работи по проблемите на дезинформацията в съответствие с основните цели на Европейската цифрово-медийна обсерватория (EDMO)
  • подобряване на разпознаването на дезинформация
  • координиране на реакциите
  • съвместна работа с онлайн платформи и професионалисти
  • повишаване на осведомеността
  • подобряване капацитета на експерти и граждани да реагират на дезинформацията в онлайн пространството
Конкретната цел на FENCE е да създаде ефективен механизъм за борба с дезинформацията със специален фокус върху намаляване на чуждата намеса в българските политически дебати
НАШАТА ЦЕЛ: FENCE да се утвърди като водеща организация в изследванията на дезинформацията в България и да привлече възможно най-голямо внимание към този въпрос в страните от Югоизточна Европа.