ЗА НАС

Дейност 1

Идентифициране и анализ на зловредни дезинформационни кампании на национално/регионално ниво и тяхното въздействие върху обществото и демокрацията

Дейност 2

Разкриване на дезинформационни кампании, вкл. тяхното въздействие върху обществото

Дейност 3

Дейности за развитие на медийната грамотност на национално/регионално ниво