МИСИЯ & ЦЕЛИ

FENCE / Изграждане на устойчиво общество в защита на демократичния дебат в Югоизточна Европа ще работи по проблемите на дезинформацията в съответствие с основните цели на Европейската цифрово-медийна обсерватория (EDMO) подобряване на разпознаването на дезинформация координиране на реакциите съвместна работа с онлайн платформи и професионалисти повишаване на осведомеността подобряване капацитета на експерти и граждани да…

МЕТОДОЛОГИЯ

Идентифициране на дезинформационни наративи и свързани с тях фалшиви новини от екип от изследователи на базата на предварително избран списък с медийни източници, свързани с чуждестранни политически и икономически заинтересовани страни Изготвяне на списък с онлайн новинарски източници на български език, включително медии и техните акаунти във Facebook и Twitter, които да бъдат наблюдавани за…

ПАРТНЬОРИ

В отговор на спешната необходимост от повече усилия за борба с дезинформационните явления в България и Югоизточна Европа беше създаден Консорциум от петима партньори по инициативата FENCE. Партньорите ще обединят усилията си за изграждане на капацитет сред професионалните общности, за повишаване на осведомеността сред широката общественост, както и за повишаване на общата устойчивост на обществото…

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1Идентифициране и анализ на зловредни дезинформационни кампании на национално/регионално ниво и тяхното въздействие върху обществото и демокрациятаДейност 2Разкриване на дезинформационни кампании, вкл. тяхното въздействие върху обществотоДейност 3Дейности за развитие на медийната грамотност на национално/регионално ниво