1. Идентифициране на дезинформационни наративи и свързани с тях фалшиви новини от екип от изследователи на базата на предварително избран списък с медийни източници, свързани с чуждестранни политически и икономически заинтересовани страни
  2. Изготвяне на списък с онлайн новинарски източници на български език, включително медии и техните акаунти във Facebook и Twitter, които да бъдат наблюдавани за наличие на идентифицираните дезинформационни наративи и фалшиви новини
  3. Идентифициране на седмична база на специфични дезинформационни наративи и фалшиви новини от избраните източници чрез ръчен анализ на съдържанието и инструменти и протоколи за верификация, налични в специализираната онлайн платформа, създадена за целите на FENCE.
  4. Проверка на фактите на избрани новини чрез използване на съответните инструменти и
    протоколи за верификация, налични в специализираната онлайн платформа на FENCE и основавайки се на опита на CSD и Mediapool в разобличаването на фалшиво съдържание и на създадените от Европейската цифрово медийна обсерватория наръчници. Резултатите от проверката на фактите ще бъдат разпространени колкото се може по-широко.
  5. Изготвяне на списък за автоматичен мониторинг от около 300 уебстраници и социални медии (Facebook, Twitter) на български и английски език, които да бъдат наблюдавани и анализирани.
  6. Навременно откриване на зараждащи се дезинформационни кампании с потенциално негативно въздействие върху формирането на общественото мнение на национално/регионално ниво и оценка на тяхното влияние.
  7. Разобличаване на дезинформационни кампании и тяхното въздействие върху обществото и демокрацията.