За да се противодейства на руската дезинформация и пропаганда са нужни не само възпиращи мерки, но и дългосрочна стратегия за обучение в медийна грамотност и разяснителни кампании за широката публика. В краткосрочен план би помогнало създаването на държавен орган за мониторинг на медийната среда и борба с дезинформацията, каквито има в западните държави. Друга стъпка е предотвратяване на действието на външни икономически интереси, чрез ограничаване на каналите за навлизане на „мръсни“ пари в българската икономика.