Пресконференция „Дезинформационни наративи в предизборната кампания в България през ноември 2021: основни послания и канали за разпространение“

На 12 ноември 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе пресконференция Дезинформационни наративи в предизборната кампания в България през ноември 2021 г.: основни послания и канали за разпространение. Предизборната кампания се превърна в сцена за разпространение на пропаганда и дезинформационни наративи, които задълбочиха поляризацията в обществото и засилиха разпространението конспиративни теории. Анализът показа, че…

Дезинформационни наративи в предизборната кампания в България през ноември 2021

В настоящия анализ „Пропаганда и дезинформация в предизборната кампания: основни послания и канали за разпространение“ Центърът за изследване на демокрацията разглежда нарастващата уязвимост на България към пропаганда и дезинформация в контекста на парламентарните и президентските избори през ноември 2021 г. В същото време пандемията от COVID-19 е в разгара на четвъртата си вълна, политическата нестабилност…