Партньорите на FENCE представят целия спектър от медийни изследователи и практици, като съчетават широк спектър от възможности за противодействие на дезинформацията. FENCE не само ще анализира кампаниите за дезинформация, ще изгражда капацитет и ще създава подходящо съдържание за повишаване на обществената осведоменост, но и ще даде възможност на заинтересовани граждани да ползват услуги за проверка и верификация като получат знания и опит по темата.

ПАРТНЬОРИ

В отговор на спешната необходимост от повече усилия за борба с дезинформационните явления в България и Югоизточна Европа беше създаден Консорциум от петима партньори по инициативата FENCE. Партньорите ще обединят усилията си за изграждане на капацитет сред професионалните общности, за повишаване на осведомеността сред широката общественост, както и за повишаване на общата устойчивост на обществото…

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1Идентифициране и анализ на зловредни дезинформационни кампании на национално/регионално ниво и тяхното въздействие върху обществото и демокрациятаДейност 2Разкриване на дезинформационни кампании, вкл. тяхното въздействие върху обществотоДейност 3Дейности за развитие на медийната грамотност на национално/регионално ниво