НОВИНИ & СЪБИТИЯ

Factcheck.bg е първата платформа за проверка на факти в България, утвърдена от Международната мрежа на проверителите на факти (IFCN) към Института за медийни изследвания “Пойнтер” в САЩ.

Factcheck.bg стартира през юни 2021 г. като инициатива на Асоциацията на европейските журналисти с цел да се противопостави на нарастващото количество дезинформация в българската медийна среда.

За малко повече от година от създаването си, Factcheck.bg вече е част и от мрежата на Duke Reporters’ Lab с международни сайтове за проверка на факти, както и от Българската коалиция срещу дезинформацията, която бе учредена в началото на април тази година.

Factcheck.bg премина успешно процедурата по проверка на IFCN. Тя цели да удостовери платформите, които обективно, безпристрастно и отговорно изобличават дезинформацията. Работата на екипа на Factcheck.bg е оценена от външни експерти като съответстваща на кодекса на принципите на проверителите на факти. Кодексът изисква безпристрастност, честност, прозрачност на финансирането, източниците и методите, както и ясна и открита политика на корекции.

 

За Международна мрежа на проверителите на факти (IFCN)

Международна мрежа на проверителите на факти (IFCN) към Института за медийни изследвания “Пойнтер” стартира през 2015 г., за да обедини нарастващата общност от проверители на факти в цял свят. IFCN дава възможност за работа в мрежа, изграждане на капацитет и сътрудничество между медийните организации на международно ниво. IFCN сътрудничи с повече от 100 организации на глобално ниво чрез застъпничество, възможности за финансиране, обучения и събития.

Институтът за медийни изследвания “Пойнтер” (The Poynter Institute for Media Studies) е училище по журналистика с нестопанска цел и изследователска организация във Флорида, САЩ. Училището е собственик на вестник The Tampa Bay Times и Международната мрежа за проверка на факти. Poynter също управлява PolitiFact.com – платформа за проверка на фактите в САЩ, която оценява точността на твърденията на политици и публични личности.