НОВИНИ & СЪБИТИЯ

В настоящия анализ „Пропаганда и дезинформация в предизборната кампания: основни послания и канали за разпространение“ Центърът за изследване на демокрацията разглежда нарастващата уязвимост на България към пропаганда и дезинформация в контекста на парламентарните и президентските избори през ноември 2021 г. В същото време пандемията от COVID-19 е в разгара на четвъртата си вълна, политическата нестабилност и поляризация достигат най-високи нива, а нарастващите цени на енергията застрашават социалната стабилност.

Този анализ има за цел да подобри разбирането на връзката между използването на методи за разпространение на дезинформационни съобщения и популярните нагласи по ключови съвременни въпроси по време на предизборните кампании през ноември 2021 г. Анализът представлява кратък преглед на основните методи на комуникация на политически партии в социалните медии и се опитва да разкрие възможно влияние върху моделите на гласуване. Някои основни изводи от анализа са:

  • Влошаването на свободата на медиите и липсата на подходящ отговор на обществената политика изложиха българските избиратели на токсичен коктейл от местна и чужда пропаганда.
  • Широкото разпространение на пропагандни и дезинформационни наративи в България трябва да се разглежда в контекста на засиленото обществено въздействие на социалните медии върху обществото и надпреварата за влияние между демократичните и авторитарните режими.
  • Основните политически партии привлякоха голяма част от вниманието във социалните медии по време на настоящата предизборна кампания. И все пак по-малките националистически политически групи значително увеличиха обхвата си.
  • Най-разпространените наративи в българското Facebook пространство в седмиците преди изборите касаеха COVID-19 и ваксините.
  • Най-разпространеният дезинформационен наратив по отношение на Европейския зелен пакт го представя като утопична, икономически неизгодна политика, довела до настоящата енергийна криза в Европа.