НОВИНИ & СЪБИТИЯ

На 12 ноември 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе пресконференция Дезинформационни наративи в предизборната кампания в България през ноември 2021 г.: основни послания и канали за разпространение. Предизборната кампания се превърна в сцена за разпространение на пропаганда и дезинформационни наративи, които задълбочиха поляризацията в обществото и засилиха разпространението конспиративни теории. Анализът показа, че в предизборната кампания политическите лидери по-скоро следват съществуващите обществени разделения, отколкото да се опитват да ги управляват и смекчат. Най-популярните дезинформационни наративи бяха свързани с COVID-19, Европейският зелен пакт и нарастващите цени на електроенергията, изглежда проникнали от социалните медии в обществените нагласи.

Според данни от национално представително проучване, представено на пресконференцията, значителен дял от българите вярват в популярни дезинформационни и пропагандни послания, свързани с ваксините срещу COVID-19 и Европейския зелен пакт. Прави впечатление, че тези нагласи отразяват руските дезинформационни усилия в Европа.

Щракнете върху изображението, за да го увеличите

За повече информация посетете интернет-страницата на Центъра за изследване на демокрацията:

  • Съобщение за медиите
  • Презентация на основните резултати и заключения от проведеното изследване
  • Policy Brief на същата тема (само на английски език)
  • Видео запис на прес-конференцията